Madeline Lockhardt : : 1 Burnham Avenue, Durham, NH 03824 - Homesnap